Yazı İşleri

(Yazı İşleri)

Yazı İşleri

Daire Başkanlığına gerek Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) gerekse ıslak imzalı bir şekilde kurum ve kuruluşlardan gelen-giden yazıların ilgili birimlere yazışmalarının yapılması, kurumlardan gelen yazıların kaydederek cevabi yazıların hazırlanması ve bunların dosyalanmasını sağlamak.