Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

(Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü)

Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

    Satın alma ve Tahakkuk Müdürlüğü, misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimleri ilgilendiren satın alma ve araç kiralama gibi hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların Kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasından sorumludur. Fayda maliyet açısından en yüksek verim, en ekonomik maliyet ilkesini kurumumuz imkânları doğrultusunda kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde uygulamaktır.

     Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın alma ve Tahakkuk Müdürlüğü, mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmetlerin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.

     Satın alma ve Tahakkuk Müdürlüğü kurumsal anlamda üstlendiği misyonu, tabii olduğu mevzuatların temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere yönetimi, katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine getirmektir.

     Öğrenci ve personellerin yurt içi ve yurt dışı geçici yollukları, sosyal tesislerin elektrik, su, telefon, doğalgaz ve internet giderlerinin tahakkuk işlemleri, 4/B, 4/D statüsünde çalışan personelin ve kısmi zamanlı öğrencilerin maaşları ve sosyal güvenlik kurumu sigorta giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Öğrencilerinin zorunlu stajlarının iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim ödemeleri ve alınan mal ve malzemelerin taşınır kayıt ve kontrol işlemleri birimimiz tarafından yapılmaktadır.