Ulaşım Hizmetleri

(Ulaşım Hizmetleri)

Daire Başkanlığımızın yürüttüğü, kültürel ve sportif faaliyetler için gelen konukların transferi, personel yemekhanesi ve Öğrenci Yemekhanesinin , malzeme ve yemek taşıma hizmetleri, Ay Çocuk Eğitim Merkezi ve Yıldız Çocuk Eğitim Merkezi yemek ve malzeme taşıma işlerininin yürütülmesi, A Protokol'e davetiye dağıtılması, Sosyal tesislerde akşam çalışan personelin servis yapılması, Kültürel, Sportif faaliyetlerin yürütülmesinde ve Satın alma hizmetlerinde araç ulaşım hizmetlerinin sağlanması başkanlığımıza bağlı garaj amirliği tarafından yerine getirilmektedir.