Personel
Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı
Adı Soyadı
: Metin AKGÖBEK
Görevi
:
Telefon
: 90 352 437 52 63
E-Posta
: makgobek@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Özel Kalem
Adı Soyadı
: Pınar ALTUNTAŞ
Görevi
: Özel Kalem
Telefon
: 0 352 207 66 66/10700
E-Posta
: pinarakbudak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Yazı İşleri
Adı Soyadı
: Önder AYTEKİN
Görevi
: Yazı İşleri Sorumlusu
Telefon
: 0 352 437 52 68/ 10729
E-Posta
: onderay@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Banu YÜKSEK
Görevi
: Yazı İşleri Memuru
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10729
E-Posta
: banuozdemir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Bekir ATICI
Görevi
: Satın Alma Şube Müdürü
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10710
E-Posta
: batici@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gülcay ÇALIŞKAN
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10749
E-Posta
: gcaliskan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail PARLAK
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10737
E-Posta
: iparlak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Durdu ANIL
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10752
E-Posta
: danil@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatih ARSLAN
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10737
E-Posta
: fatiharslan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nuray ALKAN
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10705
E-Posta
: nalkan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gülhan DAĞLI
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10705
E-Posta
: gdagli@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Duran KILIÇ
Görevi
: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10743
E-Posta
: dkiliC@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet Cengiz KIR
Görevi
: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10743
E-Posta
: mckir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail OZAN KORKMAZ
Görevi
: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10743
E-Posta
: okorkmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Kültür Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Merve ENGÜR
Görevi
: Kültür Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu
Telefon
: 352 207 66 66 / 10759
E-Posta
: Merve@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail KURNAZ
Görevi
: Memur
Telefon
: 352 207 66 66 / 10709
E-Posta
: ismailkurnaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ramazan ERKEK
Görevi
: Memur
Telefon
: 352 207 66 66 / 10709
E-Posta
: ramazanerkek@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ahmet AKSU
Görevi
: Memur
Telefon
: 352 207 66 66 / 10735
E-Posta
: ahmetaksu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ferit KOÇAK
Görevi
: Memur
Telefon
: 0352 207 66 66 -10709
E-Posta
: fkocak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ayşegül KILIÇ ÖZCAN
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 352 207 66 66 / 10759
E-Posta
: aysegulkilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Esma AKDOĞAN
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 352 207 66 66 / 10742
E-Posta
: esmaakdogan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yusuf KILINÇ
Görevi
: Memur
Telefon
: 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: ykilinc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kenan UZUNLU
Görevi
: Memur
Telefon
: 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: kuzunlu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yasin TEMİZEL
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: yasintemizel@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Rıza ÖZTÜRK
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: rizaozturk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ahmet ATEŞ
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: ahmetates@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şule DURAN
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10707
E-Posta
: sulefirat@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Yemekhaneler Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Mustafa TOPUZ
Görevi
: Şube Müdürü
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10711
E-Posta
: mtopuz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Duygu ÖZBEK
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10711
E-Posta
: dozbek@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Assiye DELİ
Görevi
: Diyetisyen
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10712
E-Posta
: assiyed@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nuri GÜNEŞ
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10713
E-Posta
: nurigunes@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Turan ATICI
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10714
E-Posta
: tatici@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hacı İrfan BAŞPINAR
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10714
E-Posta
: irfanbaspinar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ayşegül MISIR
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10711
E-Posta
: aysegulalan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Neslihan DUMAN
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719-10722
E-Posta
: neslihanduman@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nazlı GÜZEL
Görevi
: Diyetisyen
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719
E-Posta
: nacar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Namık Kemal BAŞGÜL
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719
E-Posta
: kemalbasgul@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ayhan ÖZTÜRK
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719
E-Posta
: ayhanozturk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail Bahadır ERDEM
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719
E-Posta
: iberdem@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatih CANAN
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10719
E-Posta
: fatihcanan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Spor Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Yusuf GÖMEÇ
Görevi
: Şube Müdürü
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10730
E-Posta
: ygomec@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet Ali KARAÇALAR
Görevi
: Şef
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: mkaracaglar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yunus DOĞAN
Görevi
: Tekniker
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10731
E-Posta
: yunus@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mete Han CEYLAN
Görevi
: Hizmetli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10738
E-Posta
: mhan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ersan YILMAZ
Görevi
: 41362
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10706
E-Posta
: ersanyilmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İlker ARDIÇOĞLU
Görevi
: Daimi İşçi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10706
E-Posta
: iardicoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ahmet ÖZMEN
Görevi
: Daimi İşçi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10706
E-Posta
: aozmen@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hacı KÖSE
Görevi
: Memur
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: hkose@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İbrahim DEMİR
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: ibrahimdemir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Murat KILIÇ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: muratkilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gülşah FIRAT
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: gfirat@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Uğur KÜÇÜK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: ugurkucuk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fikret BÜLBÜL
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: fikretbulbul@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Erkam YAŞAR
Görevi
: Büro Personeli
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: erkamyasar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Medine SOFUOĞLU
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: medinesofuoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Adem KOÇ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: ademkoc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hasan Hüseyin GÜRCAN
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: hhgurcan@erwciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Muhammet KURNAZ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10750
E-Posta
: muhammetkurnaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Akın YILDIRIM
Görevi
: Sosyal İşletmeler Birim Sorumlusu
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10735
E-Posta
: akiny@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Tarık IRIZ
Görevi
: Sosyal Tesisler Genel Sorumlusu
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10734
E-Posta
: tarik_iriz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şükran Önal
Görevi
: Kızılay Konukevi Sorumlusu
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10771
E-Posta
: sukranonal@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nadir Singil
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: nadirsingil@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Arif Boyraz
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: arifboyraz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bekir Bozbıyık
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: bbozbiyik@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yaşar Türkmen
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: yasarturkmen@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Cihangir Karataş
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: cihangirkaratas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Veysel Özdemir
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: vozdemir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nazlı Çolakoğlu
Görevi
: Kat Görevlisi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: nazlicolakoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sırma Şahin
Görevi
: Kat Görevlisi
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: sirmasahin@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Filiz Yıldırım
Görevi
: Aşçı
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: filizyildirim@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nuri Boyraz
Görevi
: Talas Restoran Sorumlusu
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: nboyraz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ali Topakkaya
Görevi
: Mutemet
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: alitopakkaya@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yasin Özkan
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: yasinozkan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet GENÇ
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: mehmetgenc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ahmet Özkan
Görevi
: Talas Konukevi Sorumlusu
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: ozkana@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Erdinç Gürbüzer
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: 0352 437 01 87
E-Posta
: erdincgurbuzer@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Recep Çakır
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: recep.cakir@erciyes.edu.tr
E-Posta
: recep.cakir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
: Özkan KAYA
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10758
E-Posta
: ozkankaya@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ekrem KESKİNKILIÇ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10761
E-Posta
: ekeskinkilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Elvan DELİ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10758
E-Posta
: elvandeli@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Çocuk Eğitim Merkezleri
Adı Soyadı
: Ömer ŞANALAN
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10726
E-Posta
: osanalan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İlknur ALTIPARMAK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10728
E-Posta
: ialtiparmak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Muhammet BÜYÜKKAYA
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10726
E-Posta
: mbuyukkaya@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Meral EKMEKÇİOĞLU
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: merale@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: SAFİYE AVCI
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: safiyesahin@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: FATMA GÜMÜŞ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: dgedikbas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: DEMET GEDİKBAŞ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: dgedikbas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: HALE MORTAŞ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: halemortas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: KÜBRA ÖZDİN
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: kkusoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: GAMZE GÖZE
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: gamzegoze@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: GAMZE ŞAHİN
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: gamzesahin@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: GÜLŞAH GEZİCİ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: ggezici@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: FADİME DELİCE
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: fadimedelice@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: TÜLİN KUTLUO
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: tulinkutluo@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: NİLAY KİRİŞÇİ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10727
E-Posta
: nilayuzunlu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatma Didem YETİMLER
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: fdpeker@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatma FINDIK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: ffindik@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Tülay AKÇAKOYUNLU
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: tulaya@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Tülay TAŞ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: Tulaytas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Esra ERYILMAZ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: esoylu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Serap TOKMAK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: stokmak@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Elif Esra BAHÇECİ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: ebahceci@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Rabia KUŞAKLI
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: rabiaodabasi@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Özlem AKTÜRK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: ozlemakturk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Selin ÖZTÜRK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: selinc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Filiz ALTUNAL
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: filizaltunal@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mahsumiye AKBAL
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: maksumiye@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatma KAVAFOĞLU
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: fatmakavafoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ayşegül YELLİKAYA
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10745/10746
E-Posta
: Aysegul.yellikaya@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Ulaşım Hizmetleri
Adı Soyadı
: Ali KORKMAZ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: ali.korkmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Mehmet ÇELİK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: celikm@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmet DELİCE
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: ismetdelic@eerciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Üzeyir KILIÇ
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: ukilic@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yunus Türkoğlu
Görevi
: Ön Büro (Büro Personeli)
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 17050
E-Posta
: yturkoglu@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Süleyman ATICI
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: suleymanatici@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gökhan ARSLAN
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: garslan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İsmail ÇELİK
Görevi
:
Telefon
: 0 352 207 66 66 / 10744
E-Posta
: celiki@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı