Yazı İşleri
 
 
Önder AYTEKİN
Alper DOĞAN
Yazı İşleri
Daire Başkanlığına gerek Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) gerekse ıslak imzalı bir şekilde kurum ve kuruluşlardan gelen-giden yazıların ilgili birimlere yazışmalarının yapılması, kurumlardan gelen yazıların kaydederek cevabi yazıların hazırlanması ve bunların dosyalanmasını sağlamak.
 
İlhan PALALI
Özel Kalem
Daire Başkanlığına gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek , İç Dış Aramalar yapmak.