TAŞERON ÇALIŞANLARI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI