Satınalma Misyonu
 
T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
 
SATIN ALMA TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONU
 
 
       Satınalma ve Tahakkuk Müdürlüğü, misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimleri ilgilendiren satınalma ve araç kiralama gibi hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların Kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasından sorumludur. Fayda maliyet açısından en yüksek verim, en ekonomik maliyet ilkesini kurumumuz imkânları doğrultusunda kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde uygulamaktır. 
 
     Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma ve Tahakkuk  Müdürlüğü, mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmetlerin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.
Satınalma ve Tahakkuk Müdürlüğü kurumsal anlamda üstlendiği misyonu, tabii olduğu mevzuatların temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere yönetişimi, katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine getirmektir.
Öğrenci ve personellerin yurt içi ve yurt dışı geçici yollukları,Üniversitemiz Öğrencilerinin zorunlu staj ve sosyal tesislerin elektrik, su, telefon, doğalgaz ve internet giderlerinin tahakkuk işlemleri,4/B statüsünde çalışan personelin ve kısmi zamanlı öğrencilerin maaşları ve sosyal güvenlik kurumu sigorta giriş ve çıkış işlemleri.